Vandværker i område Vest

Vandværker som er omfattet af område Vest er listet herunder:

Bale Vandværk indvinder fra én boring, og kildepladsen og vandværket ligger i Bale by. Vandværket indvinder omkring 3.000 kubikmeter årligt fra én boring og forsyner 33 forbrugere fordelt på parcelhuse, sommerhuse og landbrug.

Link til datablad.

Bøjen-Syvveje Vandværk indvinder fra én boring, og kildepladsen og vandværket ligger ca. 850 meter syd for Bøjen by. Vandværket indvinder omkring 11.500 kubikmeter årligt og forsyner 98 forbrugere fordelt på parcelhuse og landbrug.

Link til datablad.

Djurs Vand - Følle Vandværk indvinder fra to boringer beliggende på to kildepladser nord for Følle By. Vandværket indvinder omkring 10.000 kubikmeter årligt og forsyner 97 forbrugere fordelt på parcelhuse og et enkelt landbrug.

Link til datablad.

Djurs Vand – Skader Vandværk indvinder fra én boring, og vandværket og kildepladsen ligger i Skader by.  Vandværket indvinder omkring 14.000 kubikmeter årligt og forsyner 53 parcelhuse.

Link til datablad.

Djurs Vand - Søby Vandværk indvinder fra én boring, og kildepladsen og vandværket ligger i den nordlige ende af Søby. Vandværket indvinder omkring 31.000 kubikmeter årligt og forsyner 153 parcelhuse.

Link til datablad.

Følle Strands Vandværk indvinder fra tre boringer, som ligger fordelt på to kildepladser, syd for Ugelbølle by. Følle Strands Vandværk indvinder årligt ca. 35.000 kubikmeter og forsyner 705 forbrugere, fordelt på parcelhuse, erhverv, hoteller/campingpladser, sommerhuse og landbrug. 

Link til datablad.

Halling Vandværk indvinder fra én boring, og kildepladsen og vandværket ligger i Halling By. Vandværket indvinder omkring 8.200 kubikmeter årligt og forsyner 86 parcelhuse.

Link til datablad.

Hejlskov Østre Vandværk indvinder fra én boring, og kildepladsen og vandværket ligger mellem Bøjen by og Syvveje by. Vandværket indvinder omkring 11.300 kubikmeter årligt og forsyner 22 forbrugere fordelt på parcelhuse og landbrug.

Link til datablad.

Hornslet Vandværk består af to produktionsanlæg, der indvinder fra 5 boringer, fordelt på 3 kildepladser. To kildepladser ligger i den nordlige og sydlige del af Hornslet By og den tredje kildeplads ligger ved Sofie-Amaliegård skoven. Vandværket indvinder omkring 290.000 kubikmeter årligt og forsyner 2345 forbrugere, fordelt på parcelhuse, etageboliger, erhverv, institutioner, landbrug og campingplads/hoteller.  

Derudover har Hornslet Vandværk fusioneret med Karlby Vandværk, som har kildeplads i Karlby med én boring. Karlby Vandværk indvinder omkring 25.500 kubikmeter årligt og forsyner 184 forbrugere, fordelt på parcelhuse, erhverv, institutioner og landbrug i og omkring Karlby og Skørring. 

Kildepladsen ved Karlby er planlagt lukket indenfor nærmeste fremtid.

Link til datablad 1, datablad 2 og datablad 3.

Hvilsager Vandværk indvinder fra én boring, og kildepladsen og vandværket ligger i udkanten af Hvilsager by. Vandværket indvinder omkring 18.500 kubikmeter årligt og forsyner 47 forbrugere fordelt på parcelhuse og landbrug.

Link til datablad.

Krajbjerg Vandværk ligger syd for Krajbjerg by. Vandværket indvinder ca. 55.000 kubikmeter årligt, fra to boringer der ligger i forbindelse med vandværket. Krajbjerg Vandværk forsyner 174 forbrugere, fordelt på 176 forburgere, fordelt på  parcelhuse, industri/erhverv og landbrug.

Link til datablad.

Mørke Vandværk indvinder fra to boringer, og kildepladsen og vandværket ligger i Mørke By. Vandværket indvinder omkring 100.000 kubikmeter årligt og forsyner 866 forbrugere fordelt på parcelhuse, institutioner, erhverv, gartneri, hotel/camping og landbrug.

Link til datablad.

Rodskov-Eskerod vandværk indvinder fra 2 boringer som begge ligger på samme kildeplads. Vandværket og kildepladsen ligger i den sydøstlige ende af Rodskov by. Vandværket indvinder omkring 35.000 kubikmeter årligt og forsyner 268 forbrugere, fordelt på parcelhuse, hoteller, sommerhuse og landbrug.

Link til datablad.

Rostved Vandværk indvinder fra 2 boringer. Kildepladsen ligger sydvest for vandværket, der ligger i Rostved By. Vandværket indvinder omkring 13.200 kubikmeter årligt og forsyner 73 forbrugere fordelt på parcelhuse og landbrug.

Link til datablad.

Rønde Vandværk indvinder fra 3 boringer der ligger på to kildepladser. Den ene kildeplads ligger i den nordvestlige ende af Rønde by i forbindelse med vandværket. Den anden kildeplads ligger i nordøstlig retning fra vandværket. Vandværket indvinder omkring 170.000 kubikmeter årligt og forsyner 1334 forbrugere fordelt på parcelhuse, industri, hoteller, institutioner og landbrug. 

Link til datablad.

Termestrup Vandværk indvinder fra én boring. Kildepladsen ligger nordøst for Termestrup by mens vandværket ligger i Termestrup by. Vandværket indvinder omkring 24.400 kubikmeter årligt og forsyner 119 forbrugere fordelt på parcelhuse og én institution.

Link til datablad.

Thorsager Gl. Vandværks kildeplads ligger centralt i Thorsager by. Vandværket indvinder omkring 10.500 kubikmeter årligt, fra to boringer og forsyner sammen med Thorsager Ny Vandværk, 911 forbrugere, fordelt på parcelhuse, sommerhuse og institutioner.

Link til datablad.

Thorsager Ny Vandværks kildeplads ligger i den sydlige ende af Thorsager by. Vandværket indvinder omtrent 70.000 kubikmeter årligt, fra 3 boringer og forsyner sammen med Thorsager Gl. Vandværk 911 forbrugere fordelt på parcelhuse, sommerhuse og institutioner.

Link til datablad.

Ugelbølle Vandværk ligger vest for Ugelbølle By. Vandværket har to kildepladser, den ene med to boringer tilknyttet, i forbindelse med vandværket. Den anden kildeplads har en boring tilknyttet og ligger sydvest for Mørke. Vandværket indvinder omtrent 60.000 kubikmeter årligt fra 3 boringer og forsyner 547 forbrugere, fordelt på parcelhuse, sommerhuse, hoteller/camping, institutioner og andet.

Link til datablad.