5.3 Den kommunale transport

Syddjurs Kommune vil udskifte kommunens bilflåde på ca. 280 helt eller delvist fossildrevne køretøjer til et fuldt elektrisk alternativ inden udgangen af henholdsvis 2025 og 2030.

MÅLSÆTNING

Senest i 2025
-99 % af den fossile bilflåde er udskiftet
-ladeinfrastruktur tilpasset de kommunale behov og funktioner
-reduktion af kørsel ved tiltag som digitale møder og omplacering af køretøjer
-lav kørsel i medarbejdernes egne biler

Senest i 2030
-100 % fossilfri kommunal kørsel

Senest i 2050
Fortsat

HANDLINGER
-Kørselsanalyse
-Digitalt flådestyrings- og bookingssystem
-Udskiftning ved leasing frem for at eje
-Ladestandere til bilflåden
-Fossilfri brændstof til tunge køretøjer

MULIGHEDER/ BARRIERER
-Mulig materialemangel
-Det kan i nogle tilfælde være problematiske at elektrificere fx busser og entreprenørmaskiner. Her skal der identificeres andre løsninger fx brint eller biogas

ØKONOMI
Mod 2026 øges driftsudgifter med ca. 4,2 mio. og der skal etableres 100-200 ladeudtag

CO2 FORTRÆNGNING
Forventet fortrængning på 3.750 tons CO2, dette er dog en del af fremskrivning af elbiler i DK mod 2030 (det undersøges hvordan reduktionen ved 100 % grøn strøm inden 2030 som drivmiddel skal beregnes)

ORGANISERING
Vej- og ejendomsservice koordineres med Mobilitet og Ejendomme, It og Digitalisering (Syddjurs Kommune)

STATUS ULTIMO 2022
Der er 272 biler i den kommunale flådestyring. Heraf:
51 elbiler, 135 hybridbiler, 66 dieselbiler og 20 benzinbiler
Her til kommer de lastbiler og busser, der kører på diesel

MERVÆRDI
Sundhed og trivsel, grøn innovation og erhvervsudvikling

DER MÅLES PÅ
Antal biler på el kontra fossil og samlet udledning på brændsler og kørte km

FN´S VERDENSMÅL
Indsatsen bidrager til opfyldelse af Verdensmålene 7, 9 og 12